Igrzyska dziecięce

Skoczów

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.6

W celu dokonania rejestracji dziecka na Igrzyska Dziecięce KidsGames należy:

  1. Wypełnić poniższy formularz
  2. Dokonać opłaty w wysokości 10 zł za każde dziecko do dnia 15 lipca 2018.
    1. Wpłata dla - Parafia Rzymskokatolicka; ul. Harcerska 12; 43-430 Skoczów
    2. Konto - 95 8126 0007  0003 5129 2000 0010
    3. W tytule płatności koniecznie podać: "Igrzyska" oraz imię i nazwisko dziecka.
  3.  Pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział dziecka w Igrzyskach należy przekazać organizatorom w punkcie rejestracyjnym w dniu rozpoczęcia Igrzysk. Formularz możesz pobrać tutaj
  4. W przypadku pytań lub wątpliwości - telefon: 33 853 34 91
*Pole wymagane
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Igrzyskach Dziecięcych KidsGames w Skoczowie w dniach 16-22 lipca 2018 r *

Dane podstawowe

Imię *
Nazwisko *
Wiek *
Wzrost w cm *
Ulica i numer *
Kod pocztowy *
Miasto *
Adres e-mail
Numer telefonu rodzica/opiekuna *
Preferowana dyscyplina sportowa * KidsMedia – dzieci uczą się posługiwać kamerą i przygotowują multimedialny reportaż z Igrzysk Dziecięcych.<br/>KidsMusic – dzieci uczą się piosenek i razem muzykują na swoich instrumentach.Informacje o stanie zdrowia

Informacje mogące mieć wpływ na uczestnictwo w zajęciach sportowych
Ograniczenia dietetyczne
Stwierdzam, że podałem(am) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie uczestnictwa dziecka w Igrzyskach Dziecięcych KidsGames w Skoczowie *
Wyrażam zgodę na użycie wizerunku mojego dziecka w materiałach medialnych z Igrzysk Dziecięcych KidsGames w Skoczowie. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że administratorem moich danych osobowych jest Parafia Ewangelicko-Augsburska w Skoczowie oraz o prawie dostępu do treści moich danych, ich poprawiania i uzupełniania. Dane zostały podane dobrowolnie. *
Proforms
Reload