Igrzyska dziecięce

Skoczów

Historia

Hiszpania, rok 1985, młoda kobieta organizuje wakacyjny klub dla dzieci łączący szkołę biblijną i zajęcia sportowe. Pomysł szybko zyskuje uznanie okolicznych kościołów i wspólnot, które od tego czasu rokrocznie angażują się w przygotowywanie takiego wydarzenia. Wkrótce KidsGames zaczyna przynosić ze sobą tyle radości i pożytku, że inspiruje liderów organizacji chrześcijańskich pracujących wśród dzieci do stworzenia programu sportowej olimpiady dla dzieci, która byłaby oparta o wartości chrześcijańskie. W ciągu 15 lat pomysł dociera między innymi do Egiptu, Kenii, Południowej Afryki, Indii i Stanów Zjednoczonych, a wkrótce także do Polski, gdzie zyskuje nazwę Igrzysk Dziecięcych.

Najczęściej organizatorzy KidsGames decydują się na formę tygodniowych zajęć dla dzieci o formie przypominającej półkolonie, które rozpoczynają się i kończą dużymi
ceremoniami. Możliwe jest także przygotowanie krótszych, trzydniowych, a nawet jednodniowych wydarzeń.

Dzieci są największym bogactwem i przyszłością naszego społeczeństwa. Proces dorastania jest jednak bardzo długi i związany z wieloma wyzwaniami, dlatego nie można przecenić roli, jaką odgrywa w nim odpowiednie wsparcie udzielane przez dorosłych. Od początku swojej historii KidsGames są inicjatywą, która wspiera kościoły i wspólnoty różnych wyznań w opiece nad dziećmi i towarzyszeniu im w ich rozwoju.

Igrzyska Dziecięce oferują czas pełen wrażeń, atrakcji i przyjemnych emocji, podczas którego dzieci odkrywają swoje pasje i mogą się rozwijać. W trakcie tego wyjątkowego wydarzenia dzieci zyskują możliwość testowania i rozwijania własnych umiejętności, dzięki czemu kształtuje się ich poczucie wartości. Wykorzystanie sportu i różnych zabaw tworzy bezpieczne środowisko, w którym dzieci, korzystając z inspiracji dorosłych, mogą nawiązywać bliskie relacje między sobą. Pojawia się też przestrzeń do rozmowy o trudnościach i poznawania wartości chrześcijańskich.